TEAMWORK OCH LEDARSKAPTMA040
Teamwork and Leadership

Poäng: 5.0 Betygskala: UG Obligatorisk för: D3, F3, K3, L3, M3, V3 Kursansvarig: universitetslektor Gösta Wijk, Företagsekonomiska institutionen. Förkunskapskrav: antagning till Technology Managementavslutningen. Prestationsbedömning: Kursen ges i fem delar om en poäng vardera och examineras med en individuell reflekterande rapport. Endast betygsgraderna underkänd och godkänd används.

Mål:
Kursens syfte är att ge studenterna kunskaper och ett personligt förhållningssätt till ledarskap och teamwork. Deltagarna skall ha en god kunskap om teorier kring ledarskap och teamwork och dessutom skall deltagarna genom upplevelsebaserade kunskaper kunna individuellt ta ställning till sitt personliga ledarskap och sitt personliga teamdeltagande.

Innehåll:
I kursen behandlas teamträning, kommunikation, att lyssna som ledare och att tala som ledare, presentation och retorik samt självkännedom i ett managementperspektiv. Kursen är inspirerad av problembaserad och upplevelsebaserad inlärning. Examinationen baseras på en individuell rapport som fokuserar reflektioner kring hela kursens innehåll och vad detta har för implikationer för deltagarens ledarskapssyn.

Litteratur:
Meddelas senare.


Delkurs 10198
Part 1

Poäng: 1.0 Betygskala: UG Undervisningens omfattning:


Delkurs 20298
Part 2

Poäng: 1.0 Betygskala: UG Undervisningens omfattning:


Delkurs 30398
Part 3

Poäng: 1.0 Betygskala: UG Undervisningens omfattning:


Delkurs 40498
Part 4

Poäng: 1.0 Betygskala: UG Undervisningens omfattning:


Rapport0598
Report

Poäng: 1.0 Betygskala: UG Undervisningens omfattning: