TEKNISKT BASÅR (HELSINGBORG)TBÅ040
Pre-University Course in Technical Sciences

Poäng: 40.0 Betygskala: UG Obligatorisk för: TBH1 Kursansvarig: Arne Gustafsson