TURBULENT FÖRBRÄNNINGMVK130
Turbulent Combustion

Poäng: 3.0 Betygskala: TH Valfri för: M4 Kursansvarig: Prof Laszlo Fuchs Rekomenderade förkunskaper: strömningslära AK, turbulens. Prestationsbedömning: Rätt att deltaga i muntlig tentamen erhålles då samtliga obligatoriska övningar och laborationer redovisats skriftligt. Webbsida: http://www.vok.lth.se

Innehåll:
Kursen behandlar laminär och turbulent förbränning. Tyngdpunkten ligger på förståelsen av de relevanta fenomen som ligger till grund till modeller för approximativ beskrivning av turbulent och laminär förbränning som gås igenom. Dessa modeller används idag rutinmässigt både inom industrin som i forskningen, varför dessa modeller utgör en väsentlig del av kursen.
Tillämpning av teoretiska kunskaper och modeller på tekniska problem såsom förbränning i pannor, gasturbiner och motorer behandlas i den senare delen av kursen. Denna del innehåller flera datorlaborationer vilka avser att fördjupa kunskaperna om tillgängliga datorprogram och förståelse för användbarheten av dessa program med hänsyn till de modeller som används.

Litteratur:
S.R. Turns: An introduction to combustion, McGraw-Hill 1996.