PROJEKT - ENERGIOMVANDLINGMVK110
Project - Energy Conversion Engineering

Poäng: 5.0 Betygskala: TH Valfri för: M4 Kursansvarig: professor Tord Torisson Förkunskapskrav: Ånggenererings- och förbränningsteknik (MVK 030), Ång- och gasturbinteknik (MVK 051), samt Turbomaskinernas teori (MVK 026). Prestationsbedömning:

Godkänd projekteringsrapport ger rätt till betyg 3. Dessutom krävs skriftlig tentamen för erhållande av betyg 4. Betyg 4 ger rätt till muntlig tentamen för erhållande av betyg 5.

Övrigt:

För mer information om kursens innehåll, se följande webbsida: http://www.vok.lth.se/Tpe/education/energy_con_proj.html 

Mål:
Syftet är att teknologerna skall öva sig att inhämta kunskap från litteraturen och tänka självständigt, så att de inom vissa givna ramar och med hjälp av gamla och nya kunskaper kan arbeta fram realistiska förslag till kombianläggningar, för att slutligen skriftligt i en läsbar och läsvärd teknisk rapport redogöra för alla viktigare beräkningar och tankarna bakom dessa. Varje teknolog skall erhålla en känsla för hur kombianläggningar fungerar.

Litteratur:

Boken ”Combined-Cycle Gas Steam Turbine Power Plants”, 2:a upplagan, av R.H. Kehlhofer, m.m. utgör huvudsaklig kurslitteratur. Kompletterande referensartiklar kommer att delas ut under kursens gång.