FÖRBRÄNNINGSMOTORER, AKMVK091
Combustion Engines, Basic Course

Poäng: 3.0 Betygskala: TH Valfri för: M4 Kursansvarig: Gunnar Lundholm tel 28521, Bengt Johansson tel 28523, Krister Olsson tel 28527 Förkunskapskrav: Termodynamik med strömningslära MMV012 Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen omfattande beskrivande uppgifter och räkneuppg. Webbsida: http://www.vok.lth.se

Innehåll:
Kursen ger grundläggande kunskaper om förbränningsmotorer, deras mekaniska funktion, förbränningsprocess och emissionsbildning.
Föreläsningar. Motortyper och deras funktion. Motorkonstruktion och driftsparameterar. Ideala modeller för en cykel. Inlopps- och avgasprocesser hos fyrtaktscykeln. Grundläggande förbränning i ottomotorer och dieselmotorer. Skadliga beståndsdelar i avgaserna: problemens omfattning. Efterbehandling av avgaser. Prestandakarakteristik hos motorer: Påverkan av tändvinkel, blandningssammansättningen, last, varvtal och kompressionsförhållande. Olika förbränningsrum.
Övningar. Räkneövningarna består av problemlösning i avsikt att illustrera på föreläsningarna genomgångna avsnitt.
Laborationer. Laborationer där konstruktion, funktion, driftsegenskaper och prestanda undersöks för olika typer av kolvmotorer.

Litteratur:
Johansson, Bengt: Förbränningsmotorer, Lund 1999.