ENERGIGASTEKNIKMVK080
Fuel Gas Engineering

Poäng: 3.0 Betygskala: TH Valfri för: M4 Kursansvarig: Tekn dr Mikael Näslund Rekomenderade förkunskaper: kurser i energirelaterade ämnen motsvarande vad som ingår i det obligatoriska basblocket för maskinteknik, 180 p. Prestationsbedömning: Godkända övningsuppgifter och laboration. Skriftlig tentamen omfattande beskrivande uppgifter och räkneuppgifter. Webbsida: http://www.vok.lth.se Övrigt: Kursens uppläggning gör den lämpad som orienterande tillvalskurs för teknologer vid alla utbildningslinjer. Även lämpad som enstaka kurs för doktorander, etc.

Mål:
Kursen avser att ge orienterande kunskaper om energigasers, främst naturgas, egenskaper och användning. Särskild vikt läggs vid miljökonsekvenser vid användning av energigaser.

Innehåll:
Gastillstånd och gaskarakteristika. Gasförbränning och gasers utbytbarhetsförhållanden. Energigasers utvinning, transport och distribution. Drift av energigassystem. Energigasanvändning i industriprocesser, kraftproduktion, byggnader och andra användningsområden.

Litteratur:
Näslund, M.: Energigasteknik, Svenska Gasföreningen, 1995.