ÅNG- OCH GASTURBINTEKNIKMVK051
Steam and Gas Turbine Engineering

Poäng: 5.0 Betygskala: TH Valfri för: M4 Kursansvarig: prof Tord Torisson Rekomenderade förkunskaper: Turbomaskinernas teori Prestationsbedömning: rätt att deltaga i skriftlig tentamen erhålles då samtliga obligatoriska
övingar redovisats skriftligt. Tentamen är uppdelad i ångturbinteknik resp
gasturbinteknik.

Mål:
Kursen ger kunskaper om konstruktion och drift av termiska turbomaskiner.

Innehåll:
Kursen är uppdelad i två avsnitt. Under första halvan behandlas ångturbiner och under andra halvan gasturbiner.

I ångturbindelen genomförs en större sammanhängande projektuppgift där en ångturbin översiktligt konstrueras. Här utnyttjas kunskaper från tidigare kurser, t ex turbomaskinernas teori. Alla möjliga typer av ångturbiner behandlas, såväl mycket små som riktigt stora.

I gasturbindelen användes en modern amerikansk kursbok, se nedan. Här behandlas gasturbiner för elproduktion, gasturbiner för mekanisk drivning och gasturbiner för flygplan, d v s jetmotorer. För att förstå konstruktionsprinciper m m kommer ett stort antal övningsuppgifter att utgöra stommen i undervisningen.

Övningsuppgifterna i gasturbindelen liksom konstruktionsuppgiften i ångturbindelen är obligatoriska.

Litteratur:
Kompendier utarbetade vid institutionen samt H. Cohen, G.F.C. Rogers, H.I.H.
Saravanamuttoo: Gas Turbine Theory, 4th ed., Longman 1996.