TURBOMASKINERNAS TEORIMVK026
Theory of Turbomachinery

Poäng: 4.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: M3 Valfri för: M3 Kursansvarig: Prof Tord Torisson Förkunskapskrav: de obligatoriska kurserna i matematik och termodynamik för M. Prestationsbedömning: rätt att delta i skriftlig tentamen erhålles då samtliga obligatoriska övningar redovisats skriftligt. Webbsida: http://www.vok.lth.se

Innehåll:
Kursen ger de kunskaper om teorin för de termiska turbomaskinerna som erfordras för fördjupade studier av främst ång- och gasturbiners konstruktion och driftegenskaper. Elementär teori för turbomaskiner arbetande med kompressibla arbetsmedier. Förluster och verkningsgradsbegrepp. Dellastegenskaper och dellastreglering. Metoder för beräkning och dimensionering av ångturbiner. Kursen behandlar de typer av turbomaskiner som är allmänt förekommande i industriella sammanhang, axial- och radialturbiner/kompressorer, pumpar, fläktar etc.

Litteratur:
Kompendier utarbetade vid institutionen.