INTERNATIONELLT PROJEKT - EXPORTTEKNIKMTT070
International Project - Exportation

Poäng: 6.0 Betygskala: TH Valfri för: M4 Kursansvarig: Universitetslektor Everth Larsson (även examinator) Förkunskapskrav: Logistik och Internationell distributionsteknik. Prestationsbedömning: Elevaktiviteter i samband med seminarier samt projektarbetets innehåll och genomförande utgör underlag för slutbetyg. Webbsida: http://www.tlog.lth.se

Mål:
Målet är att ge eleverna förståelse för och färdigheter i internationellt projektarbete från problem till lösningsförslag. Efter inledande förberedelser genomförs ett obligatoriskt tvärvetenskapligt grupparbete i en internationell miljö.

Innehåll:
Projekt. Projektets olika faser. Undersöknings- och projektarbetsmetodik. Organisation, planering och styrning av projekt. Dokumentation. Förutsättningar ur kulturella, näringslivsspecifika och andra synvinklar.

Litteratur:
Bestäms individuellt.