STRÖMNINGSLÄRAMMV610
Fluid Mechanics

Poäng: 4.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: IBH1 Kursansvarig: Anders Robertson, e-post: anders.robertson@hbg.lth.se Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Tentamen betygsättes i en skala från 3,0 till 6,0 i steg om 0,1. Som slutbetyg erhålles heltalsdelen av decimalbetyget (dock högst 5). För att få slutbetyg förutsättes godkända obligatoriska inlämningsuppgifter.

Mål:
Kursen ska ge förståelse för de fysikaliska strömningsfenomen som förekommer vid vätskors och gasers rörelse. Kursen ska även ge kännedom om de metoder som används för att lösa strömningstekniska problem.

Innehåll:
· Kontinuitets-, energi- och rörelsemängdsekvationerna
· Laminär och turbulent strömning
· Kompressibel strömning
· Gränsskiktsströmning
· Rörströmning
· Kanalströmning
· Grundvattenströmning

Litteratur:
White F M: Fluid Mechanics, Mc Graw Hill, 1994 ISBN 0-07-113765-3.
Stenciler.
Kompletterande litteratur på svenska meddelas senare.