NUMERISK VÄRMEÖVERFÖRINGMMV042
Numerical Heat Transfer

Poäng: 6.0 Betygskala: TH Valfri för: M4 Kursansvarig: Prof Bengt Sundén Förkunskapskrav: MMV012 termodynamik med strömningslära eller MMV201 Grundläggande och teknisk termodynamik AK F samt MMV031 Värmeöverföring. Rekomenderade förkunskaper: Programmering AK. Prestationsbedömning: tentamen är skriftlig och kan omfatta såväl problem som redogörande beskrivningar och härledningar. Hemuppgifter. Delprov: 0195 Del A 3p, 0295 Del B 3p. Webbsida: http://www.vok.lth.se

Mål:
Kursens mål är att ge kunskap om moderna numeriska beräkningsmetoder inom värmeöverföring med tonvikt på konvektiv värmeövergång för såväl laminära som turbulenta fall.

Innehåll:
Inledningsvis presenteras en översikt av olika metodiker och de aktuella partiella differentialekvationerna klassificeras. Finit volymteknik och finit differensteknik användes huvudsakligen. Metodernas användbarhet och begränsningar presenteras. Hanteringen av s k konvektions-diffusionstermer behandlas ingående. Begreppet numerisk diffusion införs. Algoritmer för tryck-hastighetskopplingen presenteras (t ex SIMPLE, SIMPLEC, SIMPLEX, PISO etc). Förskjutna och icke-förskjutna diskretiseringsområden diskuteras och turbulensmodellering sammanfattas kortfattat. Metoder för lösning av algebraiska ekvationer behandlas.

I konstruktionsövningarna görs dels beräkningar med räknedosa, dels egna enkla datorprogram och dels används ett mer allmängiltigt datorprogram som tillhandahålles av avdelningen för värmeöverföring. Genom lösandet av ett antal övningsuppgifter fås träning på olika moment av numerisk lösningsmetodik samt erfarenhet av tillämpning på tekniska värmeöverföringsproblem.

Litteratur:
Kompendium 1999, H.K. Versteeg & W. Malalasekera, An introduction to computational fluid dynamics, Longman, 1995.


Numerisk värmeöverföring, del A0195
Numerical Heat Transfer, Part A

Poäng: 3.0 Betygskala: TH Undervisningens omfattning:


Numerisk värmeöverföring, del B0295
Numerical Heat Transfer, Part B

Poäng: 3.0 Betygskala: TH Undervisningens omfattning: