TILLVERKNINGSMETODERMMT660
Production and Manufacturing Methods

Poäng: 5.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: PRH2 Kursansvarig: Jan-Eric Ståhl, e-post: jan-eric.stahl @mtov.lth.se Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen samt godkända inlämningsuppgifter och laborationer.

Mål:
Kursens ger grundläggande kunskaper om de verkstadstekniska metoderna för form och egenskapsgivning.

Innehåll:
· Verkstadsteknisk mätteknik. Enheter och måttsystem. Toleranser och passningar. Ytjämnhet. Val av mätdon och felteorier. Mätmetoder. Planering av mätavdelning.
· Skärande bearbetning. Svarvning. Hyvling. Driftning. Sågning. Borrning. Upprymning, försänkning och planing.
· Brotschning. Fräsning. Slipning. Finbearbetning. Gängning. Kuggbearbetning.
· Klippande bearbetning. Klippning. Stansning. Finstansning.
· Plastisk bearbetning. Smidning. Varmvalsning. Strängpressning. Dragning av tråd, stång och rör. Kallsmidning.
· Bockning. Dragpressning. Trycksvarvning. Högenergiformning.
· Ickemekaniska bearbetningsmetoder. Kemisk bearbetning. Elektrokemisk bearbetning. Elektroerosiv bearbetning.
· Ultraljudbearbetning. Elektronstrålebearbetning. Bearbetning med laser. Plasmabearbetning.
· Svetsteknologi. Smält- och trycksvetsmetoder, termiska skärmetoder, ljusbågsfysik, laserteknik, svetsmetallurgi, svetsbarhetsbegreppet, provningsmetoder, svetsekonomi och svetsmekanisering.
· Pulverteknologi. Pulvermetallurgisk tillverkning, termisk sprutning, keramik och hårdmetaller.
· Gjuteriteknologi. Gjutmetoder, val av metod, materialegenskaper, kvalitetskontroll, godsets anpassning till gjutning.

Litteratur:
Ståhl, Jan-Eric m.fl: Verkstadstekniska tillverkningsmetoder. MTV/LTH, KF-Sigma.
Kompendier i gjuteriteknik, LTH.
Litteratur i svetsteknik anges senare.