TILLVERKNINGSMETODER FÖR IMMT185
Production and Manufacturing Methods

Poäng: 3.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: I1 Kursansvarig: universitetslektor Carin Andersson Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen samt godkända inlämningsuppgifter och laborationer.

Innehåll:
Kursen avser att ge grundläggande kunskaper inom området produktionsteknik. Kursen kommer väsentligen att inriktas mot de maskiner, verktyg och bearbetningsprinciper som används för att på ett konkurrensmässigt sätt form- och egenskapsge ett material. Kursen begränsas till att omfatta metodgrupperna plastisk bearbetning, skärande bearbetning och ickemekaniska bearbetningsmetoder. Dimensionsmätning och toleranser, ytors egenskaper och karaktär, material- och deformationsmodeller, modeller för plastisk bearbetning, formning av massiva ämnen, formning och klippning av plåtämnen, metoder och teorier för skärande bearbeting, slip- och polermetoder samt gnist- och laserbearbetning.

Litteratur:
Jan-Eric Ståhl m.fl.: Verkstadstekniska tillverkningsmetoder del I med övningsbok, Institutionen för mekanisk teknologi och verktygsmaskiner, LTH/LU, Lund 1998.