KOMPOSITTEKNOLOGIMMT171
Composite Technology

Poäng: 3.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: M4 Valfri för: M4 Kursansvarig: Prof. Jan-Eric Ståhl Förkunskapskrav: Tillverkningsmetoder och Konstruktionsmaterial AK eller motsvarande. Prestationsbedömning: skriftlig tentamen. Obligatoriska laborationer och inlämningsuppgifter.

Innehåll:
Kursen behandlar kompositmaterials egenskaper och potentiella användningsområden inom det verkstadstekniska området. Förutom grundläggande mekaniska principer innehåller kursen fibermaterial och fibertyper, matrismaterial, mekaniska och termiska egenskaper, tillverkningsteknik, bearbetningsteknik och samt praktiska tillämpningar och möjligheter. Kursen kan med fördel fortsätta i projekt inom ämnet materialteknik.

Litteratur:
Från fiber till komposit, tillämpad materialteknik, MTV/LTH, KF-Sigma. Övningsbok: Från fiber till komposit, tilläpad materialteknik, MTV/LTH, KF-Sigma.