TILLVERKNINGSSYSTEMMMT041
Flexible Manufacturing Systems

Poäng: 3.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: M3 Valfri för: I3, M4 Kursansvarig: Prof. Jan-Eric Ståhl Förkunskapskrav: MMT012 Tillverkningsmetoder. Prestationsbedömning: skriftlig tentamen och obligatoriska inlämningsuppgifter. Övrigt: Inriktningsobligatorisk för PS (M3).

Innehåll:
Kursen avser att ge kunskap om hur moderna produktionssystem är uppbyggda samt ge kännedom om flexibla system, som gör automatisering av små serier lönsam. Systemens processtekniska förutsättningar ska belysas. Flödeslinjer, flödesgrupper, monteringssystem, gruppteknologi, FMS-anläggningar, simulering, MAP, flexibla verktygssystem, bearbetningsekonomi och bearbetningsövervakning. I kursen behandlas även väsentliga faktorer som styr samverkan mellan produktonsteknik och produktutveckling.

Litteratur:
Vid institutionen sammanställt kurskompendium, 1998.