RÖRLIGA BILDERMMH660
Moving Pictures

Poäng: 8.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: MMH2 Kursansvarig: Mirek Novak, e-post: mirek@it.lth.se Prestationsbedömning: Skriftliga prov/två uppsatser, en kursexamination, hemuppgifter samt projektlaborationer. Projektlaborationerna redovisas skriftligt och muntligt.

Mål:
Kursen ger studenterna grundläggande kunskaper om bilder, såväl stillbilder som video (rörliga bilder). Studenterna ska få ett professionellt självförtroende inom området så att de självständigt kan identifiera och formulera problem och avgöra dessa problems svårighetsgrad. Dessutom förankras teorin med hjälp av projektlaborationer kring bild och ljud som bygger på studenternas egna initiativ.

Innehåll:
Bildpresentation, digitala bilder, spektralrepresentation av bilder, TV, digital och HDTV. Det mänskliga synsinnet och dess begränsningar, bildkompression, entropikodning, icke-förlustfria kompressionsmetoder, videokodning. Standarder (MPEG 1, 2 och 4). Animering
Kursen bygger i hög grad på studenternas nyfikenhet, frågvishet och förmåga till självständigt kunskapssökande.

Litteratur:
Digital Pictures - Representation, Compression and Standards, 2th ed, Plentum Press, New York 1995.
Utdelat material.