DATANÄTMMH641
Computer Networks

Poäng: 5.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: MMH2 Kursansvarig: Rolf Björkman Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. För slutbetyg fordras även godkända inlämningsuppgifter.

Mål:
Kursen ger studenterna insikt i hur olika tekniska lösningar för ett datanät påverkar effektiviteten i ett datorprogram - inte minst i multimediatillämpningar.

Innehåll:
· Hårdvara och mjukvara
· Protokoll
· Olika standarder
· Lokala nät
· Internet
· Routing

Litteratur:
Ewert, Magnus: Datakommunikation nu och i framtiden, andra upplagan, Studentlitteratur 99.07, ISBN 91-44-01252-7.