NÄTVERKSBUREN MULTIMEDIAMMH625
Multimedia by Network

Poäng: 5.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: MMH2 Kursansvarig: Lärare vid LTH Ingenjörshögskolan Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. För slutbetyg fordras även godkända inlämningsuppgifter.

Mål:
Kursen ger deltagarna kunskaper i tekniker för att distribuera multimedia via nätverk, företrädesvis Internet.
Studenten får kunskaper och färdigheter i tekniker för effektiv överföring av text, bild, animeringar, ljud och video över Internet.

Innehåll:
· HTTP-server
· HTML. Grunder samt användande av s k WYSIWYG editorer för HTML
· Överföring via FTP
· Grunder i JavaScript
· Skapa och använda Java Applets
· Använda CGI-program
· Använda Shockwave-teknik för Director över Internet
· Strömmar över Internet för ljud, animeringar och video.

Litteratur:
Meddelas senare.