KOMPOSITIONMMH611
Composition

Poäng: 7.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: MMH1 Kursansvarig: Lise Jensen, e-post: lise.jensen@hbg.lth.se Prestationsbedömning: Sammanvägning av godkända projektuppgifter samt godkänt projektarbete.

Mål:
Kursen ger kunskaper om människans perception av ljud och bild samt om hur ljud och bild kan samverka för bestämda syften.

Innehåll:
· Färg- och formlära, bildkomposition, bildanalys, bildspråk, bildmanipulation, digital bildbehandling
· Ljud, musik, musikanalys, ljudanalys, ljudmiljöer, filmmusik, digital ljudbehandling
· Sammanställning av bild och ljud i datorprogram

Litteratur:
Utdelade kompendium.
Övrig litteratur meddelas vid kursstart.