MULTIMEDIADESIGNMMH606
Multimedia Design

Poäng: 5.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: MMH3 Kursansvarig: Lärare vid LTH Ingenjörshögskolan Prestationsbedömning: Skriftlig examen. För slutbetyg fordras även godkända inlämningsuppgifter.

Mål:
Deltagarna får kunskaper i hur man skapar en multimediaproduktion.
· Deltagarna skall ha praktiserat tekniker för att integrera text, bild, ljud, animeringar och video i ett datorprogram.
· Deltagarna skall ha praktiserat tekniker för att integrera en databas i detta program.
· Deltagarna skall ha tillägnat sig tekniken för att bränna denna produkt på CD-ROM.

Innehåll:
· Prototypframtagning
· Programmering i Macromedia Director
· Bild-, ljud- och videobehandling
· Databas i multimediautveckling
· Installationsprogram för PC
· Överföring av produktionen till CD-ROM

Litteratur:
Jason Roberts: Director 6 Demystified, Peachpit Pr 1997, ISBN 0-201-68884-0.