TRANSMISSIONER, DYNAMIKMME080
Transmissions, Dynamics

Poäng: 5.0 Betygskala: TH Valfri för: M4 Kursansvarig: Univ. lektor Lars Vedmar Rekomenderade förkunskaper: motsv tribologi AK och transmissioner AK Prestationsbedömning: Obligatorisk konstruktions-/beräkningsuppgift. För deltagande i tentamen fordras att den obligatoriska konstruktionsuppgiften fullgjorts. Skriftlig tentamen. För betyg 3, 4 och 5 krävs 40, 60 resp 80% rätt på tentamen. Övrigt: Endast en av kurserna MME010 och MME080 får ingå i examen

Mål:
Kursen ger detaljerad insikt i hur svängningar i transmissionselement beräknas.

Innehåll:
Böj- och torsionskritiska varvtal. Dynamiska krafter i kugg- och kedjeväxlar. Dynamiska krafter i kammekanismer.

Litteratur:
Vedmar, L:Transmissioner