TRIBOLOGI, FKMME050
Tribology, Advanced Course

Poäng: 5.0 Betygskala: TH Valfri för: M4 Kursansvarig: Prof Bo Jacobson Rekomenderade förkunskaper: motsv tribologi AK och transmissioner AK Prestationsbedömning: Obligatorisk konstruktions-/räkneuppgift. För deltagande i tentamen fordras att den obligatoriska konstruktionsuppgiften fullgjorts. Skriftlig tentamen. För betyg 3, 4 och 5 krävs 40, 60 resp 80% rätt på tentamen.

Mål:
Kursen ger detaljerad insikt i smorda belastade ytors tribologiska egenskaper samt hur smörjmedel och ytor samverkar.

Innehåll:
Avancerad hydrodynamisk och elastohydrodynamisk smörjteori. Solidifieringsteorin. Smörjmedelsreologi och kompression. Läpptätningar och deras funktioner. Avancerad teori för beröring enligt Hertz.

Litteratur:
Jacobson, Bo; Tribologi FK.