TRANSMISSIONER AKMME031
Transmissions, Basic Course

Poäng: 5.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: M2 Kursansvarig: Univ. lektor Lars Vedmar Förkunskapskrav: (gäller antagna till Maskinteknik, 180 p, efter 1 juli 1996): 2 av 3 delkurser i matematik AK, FMA011 (gäller antagna till åk 1 läsåret 96/97 ), 3 av 4 delkurser i matematik AK, FMA012 (gäller antagna efter 1 juli 1997). Rekomenderade förkunskaper: Matematik AK, mekanik och hållfasthetslära. Prestationsbedömning: Obligatoriska konstruktions-/beräkningsuppgifter. För deltagande i tentamen fordras att de obligatoriska konstruktionsuppgifterna fullgjorts.Skriftlig tentamen. För betyg 3, 4 och 5 krävs 40, 60 resp 80% rätt på tentamen.

Mål:
Kursen ger insikt i hur bromsar, kopplingar, kuggväxlar, remväxlar och kedjeväxlar beräknas.

Innehåll:
Band-, skiv- och trumbromsar. Kopplingar. Analys av kuggväxlar, planetväxlar, remväxlar och kedjeväxlar.

Litteratur:
Vedmar, L.: Transmissioner