INDUSTRIELL MARKNADSFÖRING MED PROJEKTHANTERINGMIO301
Industrial Marketing

Poäng: 5.0 Betygskala: TH Valfri för: IEH3 Kursansvarig: : Carl-Johan Asplund,e-post: carl_johan.asplund @ie.lth.se Förkunskapskrav: Industriell ekonomi 3p eller motsvarande. Prestationsbedömning: Godkänd gruppuppgift samt skriftlig tentamen.

Mål:
Kursen ger fördjupad kunskap i industriell marknadsföring, förhandling, efterfrågeanalys och projekthantering. Slutmålet är att skapa en god bas i ämnet för att komplettera och utveckla elektroingenjörers övriga kompetensområden.

Innehåll:
Kursen innehåller marknadsföringens "olika skolor" - en helhetsbild, industriell- och konsumentmarknadsföring, målgruppen och analys av "de 6 O:na", marknadsföringsprocessen, affären och värdeskapandeprocessen: marknadsföringens utgångspunkt, nyckeltermer och redskap, marknadsplanering, marknadsfunktionens organisation. Inom projektavsnittet behandlas projektorganisation, planering av aktiviteter och tider, ekonomisk styrning.

Litteratur:
Hjelmquist, E: Projekthantering, Liber, 1995, ISBN 91-23-01687-6.
Asplund: Kurskompendium LTH/HBG 99.
Armstrong, G & Kotler, P., Marketing, an introduction, Prentice Hall, 2000 ISBN 0-13-012771-X