KVALITETS- OCH UNDERHÅLLSSTYRNINGMIO060
Quality and Maintenance Management

Poäng: 3.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: D4, E4, F4, K4, L4, M4, V4 Valfri för: M4 Kursansvarig: Docent Kaj Rosling, Kaj.Rosling@ie.lth.se Förkunskapskrav: Matematisk statistik för M, FMS031. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och obligatorisk inlämningsuppgift. Webbsida: http://www.ie.lth.se/kurs/pek/kurser.stm

Mål:
Kursens yttersta syfte är att ge en stabil grund för självutveckling inom kvalitets- och underhållsområdet. Kursen skall omedelbart ge färdighet i de vanligaste kvalitetsteknikerna för produktutveckling och produktion, allmän förståelse av underhållsteknik, samt orientering om kvalitets- och underhållssystem.

Innehåll:
Områdets historiska utveckling, tillförlitlighetsanalys, försöksplanering, statistisk processtyrning, kvalitetskontroll, underhållsoptimering, kvalitets- och underhållssystem. Delar av momenten är managementinriktade, men tyngdpunkten ligger på tekniker baserade på statistisk teori som är svåra att tillgodogöra sig i yrkeslivet. Obligatoriska gästföreläsningar och studiebesök kan ingå.

Litteratur:
Bergman, B. & Klevsjö, B.: Kvalitet, från behov till användare, Studentlitteratur 1995. Kurskompedium i Kvalitet och underhåll.