MATERIAL- OCH PRODUKTIONSSTYRNINGMIO030
Production and Inventory Control

Poäng: 3.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: I2, D3, E3, F3, K3, L3, M3, V3, W3 Valfri för: M4 Kursansvarig: Professor Sven Axsäter, Sven.Axsäter@ie.lth.se Rekomenderade förkunskaper: Teknologen ska ha fullföljt en kurs i industriell ekonomi (minst 3p), men tentamen måste ej vara avklarad. Matematisk statistik för M eller motsvarande. Prestationsbedömning: Tentamen är skriftlig. För erhållande av slutbetyg fordras att obligatoriska praktikfall fullgjorts och godkänts. Webbsida: http://www.ie.lth.se/kurs/pek/kurser.stm

OBS! Obligatoriska moment: laborationer

Mål:
Kursen avser att ge grundläggande kunskaper beträffande styrning och utformning av produktions- och lagersystem samt ge kännedom om olika metoder, rutiner och hjälpmedel.

Innehåll:
Föreläsningar. Olika produktionsmiljöer, indelningsgrunder och begrepp. Planering av produktionssystemet. Produktionens styrande system. Prognosteknik. Lagerstyrning. Olika beordringssystem. Nettobehovsplanering. Kanban-system. Huvudplanering och detaljplanering. Implementering. Övningar. Räkneövningarna ägnas åt kvantitativ problemlösning inom de områden som behandlas på föreläsningarna. Laboration. Datorbaserat MPS-system. Obligatorisk inlämningsuppgift.

Litteratur:
Axsäter, S.: Lagerstyrning. Studentlitteratur, 1991. Kompendiematerial.