INGENJÖRSPROCESSENMIE005
The Art of Engineering

Poäng: 3.0 Betygskala: UG Obligatorisk för: I1, M1 Kursansvarig: professor Gustaf Olsson och professor Mats Alaküla. Rekomenderade förkunskaper: inga. Prestationsbedömning: För att bli godkänd på kursen ska teknologen närvara på huvuddelen av föreläsningarna samt författa en skriftlig rapport, som granskas vad gäller såväl innehåll som språkbehandling. Rapporten ska visa att teknologen kan använda programvara för informationssökning och ordbehandling, kalkyl, beräkning och ritning. Dessutom ska rapporten skrivas enligt de riktlinjer som föreläses på kursen. Webbsida: http://www.iea.lth.se/ip

Mål:

Innehåll:
Föreläsningar: Gästföreläsare ger sin syn på ingenjörsrollen i samhället. De viktigaste programvarorna. Informationssökning. Rapportskrivning. Datorövningar. Rapportskrivning i grupparbete.

Litteratur:
Pettersson G.: Råd och riktlinjer för rapportskrivning vid linjerna D, E och F, LTH, 1995.