TEKNISK MEKANIK, GRUNDLÄGGANDE MEKANIK OCH HÅLLFASTHETSLÄRAKTM010
Applied Mechanics, Basic Course

Poäng: 8.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: K2 Kursansvarig: Univ.lektor Göran Wihlborg Goran.Wihlborg@solid.lth.se Prestationsbedömning: varje delkurs avslutas med en skriftlig tentamen. Slutbetyg erhålles som medelvärdet av de båda deltentamensbetygen, dock högst betyget 5. Webbsida: http://www.solid.lth.se


Mekanik för K0187
Engineering Mechanics

Poäng: 5.0 Betygskala: TH Undervisningens omfattning:

Innehåll:
Kursen behandlar två- och tredimensionella kraftgeometrier. Resultantberäkning till utbredda belastningar. Stela kroppars jämvikt med hänsyn tagen till friktionskrafterna. Den allmänna rörelsen för en partikel och den plana rörelsen för en stel kropp. Energi- och impulslagarna. Stötteori och massflöde. Endimensionella svängningar.

Litteratur:
Meriam, J. L. and Kraige, L.G.: Engineering Mechanics, Statics and Dynamics, 4th Ed.


Hållfasthetslära0287
Solid Mechanics

Poäng: 3.0 Betygskala: TH Undervisningens omfattning:

Mål:
Kursen har som mål att kunna bedöma och dimensionera mekaniska konstruktionselement, speciellt med tillämpningar inom kemisk industri.

Innehåll:
Med utgångspunkt från mekanikens kunskaper om krafter som påverkar en stel kropp studeras i hållfasthetsläran de deformationer och inre spänningar i materialet, som dessa krafter ger upphov till.
Kursen behandlar följande delmoment: Spänningsanalys med tonvikten lagd på analysen av plana spänningstillstånd. Enaxlig dragning. Skjuvning. Vridning. Balkböjning. Sammansättning av spänningar vid dragning, vridning och böjning. Brottkriterier. Reologiska modeller. I samband med de olika avsnitten ges också tekniska tillämpningar med anknytning till kemisk industri: tryckkärl, skruvförband, fjädrar, egensvängningar och kritiska varvtal. Materiallära. Fenomen och egenskaper hos metalliska material. Materialval.

Litteratur:
Wihlborg, G.: Kompendium i hållfasthetslära med övningsexempel. Brennert, S.: Materiallära. Bodelind, B., Persson, A.: Hållfasthets- och materialtabeller.