POLYMERKEMIKTE080
Polymer Chemistry

Poäng: 5.0 Betygskala: TH Kursansvarig: Bengt Wesslén. bengt.wesslen@polymer.lth.se Förkunskapskrav: K3 Polymerteknologi. Rekomenderade förkunskaper: Kemisk teknologi AK, Process- och Polymerteknologi och Fysikalisk kemi, allmän kurs. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Webbsida: http://www.polymer.lth.se Övrigt: Antalet kursdeltagare är begränsat.

Mål:
Kursen skall ge de specialkunskaper som fordras för att kunna tillgodogöra sig modern polymerkemisk litteratur och för att kunna delta i kemiskt inriktat forsknings- och utvecklingsarbete inom polymerframställande och polymeranvändande industri.

Innehåll:
Kursen omfattar polymerisationsprocesser, polymerisationsmekanismer, kinetik och teknisk utformning, polymerlösningars fysikaliska kemi,
karaktärisering av polymerer, nedbrytning och stabilisering.

Litteratur:
Cowie, J.M.G.: Polymers: Chemistry & Physics of Modern Materials, 2nd edition, ISBN 0-75140134 X,
Chaphall & Hall, 1993. Laborationskompendium.
Problemsamling och annat material som tillhandahålles vid avdelningen.