PROCESSBERÄKNINGARKTE021
Chemical Process Calculations

Poäng: 3.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: K2 Kursansvarig: Nils-Åke Danielsson och Michaël Grimsberg. Michael.Grimsberg@chemeng.lth.se Förkunskapskrav: Allmän kemi, Linjär algebra. Rekomenderade förkunskaper: Programmering. Prestationsbedömning: skriftlig tentamen samt godkända datorövningar. Webbsida: http://www.chemeng.lth.se/kte021/

Mål:
Kursen skall ge förmåga att på ett modernt sätt analysera och lösa problem där kända kemiska lagar kombineras med material- och energibalanser för att utföra enkla processberäkningar i främst stationära processer. Kursen introducerar dessutom teknologen i datorstödd processberäkning

Innehåll:

Litteratur:
Reklaitis,G.V.: Introduction to Material & Energy Balances, Wiley 1983. Grimsberg M.: Processberäkningar 1999. Grimsberg, M.: Maple - En introduktion för kemitekniker 1998. Grimsberg, M. & Nilsson, B.: Matlab - En introduktion för kemitekniker 1998.