POLYMERA MATERIALKPO020
Polymeric Materials

Poäng: 5.0 Betygskala: UG Kursansvarig: Bengt Wesslén. bengt.wesslen@polymer.lth.se Förkunskapskrav: K3 Polymerteknologi Rekomenderade förkunskaper: Polymerkemi eller Polymerfysik Prestationsbedömning: Obligatorisk närvaro vid föreläsningarna.
För godkänt betyg fordras aktivt deltagande i
och redovisning av resultaten från tillämpningsövningarna. Slutbetyg ges i skalan Godkänd-Icke godkänd. Webbsida: http://www.polymer.lth.se Övrigt: Antalet kursdeltagare är begränsat.

Mål:
Kursen skall ge fördjupad insikt om hur polymera material kan användas för olika ändamål.

Innehåll:
Kursen skall belysa hur materialets funktion i slutapplikationen beror av fysikalisk-kemiska egenskaper hos de använda polymererna, av bearbetningsprocessen och av produktens uppbyggnad. Kursen genomförs i samarbete med industriföretag i regionen. Inom kursen behandlas tre av följande tillämpningar:
1. Färg, lack och lim.
2. Gummimaterial.
3. Förpackningsmaterial.
4. Medicinska tillämpningar.
5. Kompositmaterial.

Litteratur:
Handböcker och annat material tillhandahålles inom avdelningen.