HUMAN NUTRITION - FUNCTIONAL FOODSKNL030
Human Nutrition - Functional Foods

Poäng: 5.0 Betygskala: UG Kursansvarig: Nils-Georg Asp. Nils_Georg.Asp@inl.lth.se, Kerstin Skog. Kerstin.Skog@inl.lth.se Förkunskapskrav: Livsmedelsvetenskap 12 poäng eller motsvarande kunskaper i näringslära. Prestationsbedömning: skriftlig tentamen. Slutbetyg ges i skalan Godkänd - Icke godkänd.

Innehåll:
Utifrån kursen i Livsmedelsvetenskap skall kursen ge fördjupade kunskaper för hur komponenter i livsmedel, både näringsämnen och "non-nutrients" påverkar funktioner i kroppen och därmed fördjupad förståelse för samband mellan matvanor och hälsa. Sådan kunskap är basen för utveckling av s k "functional foods", som behandlas i form av fallstudier och grupparbeten.

Litteratur:
Garrow, J.S.; James, W.P.T.: Human nutrition and dietetics, 9th ed, Churchill Livingstone eller Whitney, E.S., Rolfes, S.R.: Understanding nutrition, 8th ed, 1999, West Publishing Company samt vetenskapliga artiklar.