FYSIOLOGIKNL021
Physiology

Poäng: 3.0 Betygskala: UG Obligatorisk för: K4 Kursansvarig: Nils-Georg Asp, Nils_Georg.Asp@inl.lth.se Prestationsbedömning: skriftlig tentamen

Innehåll:
Kursen syftar till att ge en introduktion till human fysiologi, på vilken sedan kurserna i Livsmedelsvetenskap och Miljötoxikologi kan bygga. De som ej går kursen bör om möjligt inhämta motsvarande genom självstudier före kursen i Livsmedelsvetenskap.

På basen av biokemikursen är huvudmomenten biologiska kontrollsystem, andning och cirkulation, njurfunktion, magtarmkanalens funktion och kroppens försvarsmekanismer. Kursen ges i samarbete med institutionen för fysiologi och neurovetenskap, medicinska fakulteten.

Litteratur:
Vander, Sherman, Luciano: Human Physiology, Mc Graw Hill Publishing Company