INDUSTRIELL HYGIEN OCH PRODUKTSÄKERHETKMB030
Industrial Hygiene and Product Safety

Poäng: 5.0 Betygskala: TH Kursansvarig: Bärbel Hahn-Hägerdal.Barbel.Hahn-Hagerdal@tmb.lth.se Förkunskapskrav: Allmän mikrobiologi (KMB011 eller KMB015). Prestationsbedömning: godkänt projektarbete, skriftlig tentamen.

Mål:
Målet är att på ett översiktligt och generaliserat sätt belysa industrihygieniska frågeställningar med relevans för produktsäkerhet inom läkemedels-, livsmedels-, färgförpacknings- och kemiteknisk industri.

Innehåll:
Kursen kommer att genomföras i nära samarbete med representanter för industrin. Föreläsningarna omfattar hygien, aseptik, Rena Rum, process design, rengöring (kemiskt/termiska förfaranden, utvärderingsmetoder, validering, gränsvärden), CIP och SIP tekniker, desinfektion, kvalitetssäkring, HACCP, current good manufacturing practice (cGMP), ISO 9000 samt miljöaspekter.

Litteratur:
Utdelat material.