ALLMÄN MIKROBIOLOGIKMB011
Microbiology, Basic Course

Poäng: 3.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: K4 Kursansvarig: Peter Rådström Peter.Radstrom@tmb.lth.se Prestationsbedömning: godkänd laborationskurs, skriftlig tentamen. Övrigt: Endast en av kurserna KMB011 och KMB015 kan ingå i examen.

Innehåll:
Att ge grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper om mikroorganismers taxonomi, genetik, morfologi och fysiologi samt mikroorganismers förhållande till den yttre miljön, det ekologiska samspelet, mikroorganismers näringsbehov och tillväxtbetingelser, sterilisering, antibiotika och virus.

Litteratur:
Prescott, L.M., Harley, J.P. and Klein, D.A., Microbiology, 4th ed., WCB/McGraw-Hill, ISBN 0-07-115830-8. Utdelade stenciler. Laborationskompendium.