LIVSMEDELS- OCH LÄKEMEDELSANALYSER - KVALITETSSÄKRINGKLT350
Food and Drug Analysis - Quality Assurance

Poäng: 5.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: IKH3 Kursansvarig: Margareta Sandahl, e-post: margareta.sandahl@hbg.lth.se Förkunskapskrav: Godkänd laborationskurs i Instrumentell analytisk kemi (KAK 630). Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. För slutbetyg fordras godkända laborationer. Webbsida: http://www.kemi.hbg.lth.se

Mål:
Kursen ger fördjupade kunskaper om och färdigheter i de analyser som är av betydelse för livsmedels- och läkemedelsindustrin. Särskild vikt läggs vid att kritiskt värdera och validera olika analysmetoder. Kursen ger en helhetssyn på insamling och behandling av data samt träning i att utarbeta sammanfattande kvalitetsdokument med hänsyn till gällande normer och föreskrifter.

Innehåll:
Helprovsanalyser av livsmedel eller läkemedel omfattande provtagning, provberedning, kemiska analyser, reologiska undersökningar, sensoriska tester, validering, datorstödd statistisk utvärdering och rapportering. Svenska och internationella föreskrifter inom analys och kvalitetskontroll.

Litteratur:
Skoog, Holler and Nieman: Principles of Instrumental Analysis, 5 Ed, Saunders College Publishing, 1998, ISBN 0-03-002078-6.

Utdelat material.

Referenslitteratur:
Snyder, L. R., Kirkland, J. J.: Introduction to Modern Liquid Chromatography. Second Ed., John Wiley & Sons, Inc., 1979, ISBN 0-471-03822-9.

Miller, J. C., Miller, J. N.: Statistics for Analytical Chemistry. 3rd Ed., Ellis Horwood Ptr Prentice Hall, 1993, ISBN 0-13-030990-7.

Methods of Analysis Published by the Nordic Committee on Food Analysis, Nordisk Metodikkommitté för Livsmedel (NMKL), Esbo, Finland.