INDUSTRIELL LIVSMEDELSFRAMSTÄLLNINGKLT070
Industrial Food Production

Poäng: 2.0 Betygskala: TH Kursansvarig: Ingegerd Sjöholm Ingegerd.Sjoholm@livstek.lth.se Prestationsbedömning: skriftlig tentamen samt godkända inlämningsuppgifter.

Mål:
Målet är att ge kunskap om och ett ingenjörsmässigt tänkande om våra vanligaste industriella processer för livsmedelsförädling.

Innehåll:
De olika tillverkningsprocesserna kommer att belysas ur följande perspektiv:

Cirka hälften av föreläsningarna kommer att hållas av gästföreläsare från olika livsmedelsindustrier.

Litteratur:
Referenslitteratur anges i samband med föreläsningarna.