MEJERITEKNOLOGIKLT051
Dairy Technology

Poäng: 5.0 Betygskala: TH Kursansvarig: Marie Paulsson. Maire.Paulsson@livsteki.lth.se Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen Övrigt: Undervisningen består av föreläsningar, laborationer och studiebesök. Antalet deltagare i kursen är maximerat.

Mål:
Kursens målsättning är att fördjupa kunskaperna i biokemi, fysikalisk kemi och mikrobiologi som kan tillämpas på systemet mjölk och ge allmän orientering om mjölkprodukter.

Innehåll:
Litteraturkällor. Mjölkproduktion. Reaktioner och teknologiska egenskaper hos fett, proteiner, kolhydrater och salter. Analys. Kolloidal stabilitet och aggregation. Reologi. Råvarans mikrobiologi, produktionshygien. Kvalitetskontroll. Processinverkan, homogenisering, värmning och kylning.

Litteratur:
Kompendier. Walstra, P and Jenness, R.: Dairy Chemistry and Physics, Wiley and Sons.