LÄKEMEDELSFORMULERINGKLG025
Drug formulation

Poäng: 5.0 Betygskala: UG Obligatorisk för: K4 Kursansvarig: professor Björn Bergenståhl. Bjorn.Bergenstahl@livsteki.lth.se Förkunskapskrav: Behörighet att få läsa inriktningskurser. Rekomenderade förkunskaper: Yt- och kolloidkemi. Prestationsbedömning: inlämningsuppgifter under kursen gång, godkänd projektlaboration, aktivt deltagande på föreläsningar och studiebesök.

Innehåll:
Kursen behandlar läkemedel och läkemedelstillverkning med betoning på kemiska och kemitekniska frågeställningar. Läkemedels öde i den levande organismen. Administrationsvägar. Beredningsformer för läkemedel som lösningar, suspensioner, emulsioner, pulver, granuler, tabletter, kapslar, aerosoler, salvor, suppositiorier, geler m m. Kvalitetsaspekter. Svensk och internationell läkemedelsindustri. Lagstiftning. Industribesöken syftar till att beskriva vissa aspekter på formulering och tillverkning av läkemedel, samt att ligga till grund för projektlaborationen. Litteraturstudien syftar till att ge djupare kunskaper om någon läkemedelsformulering. Projektlaborationen syftar till att ge en djupare insikt i en läkemedelsformulerings fysikaliska-kemiska egenskaper.

Litteratur:
Aulton: Pharmaceutics - The Science of Dosage Form Design, Churchill-Livingstone, 1988 (Reprinted 1992). Material som utdelas under kursens gång.