INTRODUKTION TILL KEMITEKNIKKKK050
Introductory Course in Chemical Engineering

Poäng: 1.0 Betygskala: UG Obligatorisk för: K1 Kursansvarig: Studierektor. Olle.Holst@biotek.lu.se Prestationsbedömning: för betyg godkänd fordras närvaro vid föreläsningar och seminarier, deltagande i förelagda obligatoriska övningsuppgifter och studiebesök, samt skriftlig redovisning av studiebesöket. Slutbetyg ges i skalan Godkänd - Icke godkänd.

Mål:
Att ge en överblick över kemiteknikens betydelse för samhället, civilingenjörens roller i arbetslivet, samt ge färdigheter som förbereder för kemiteknikstudier.

Innehåll:
Föreläsningar som belyser kemiindustrins historiska utveckling, och aktuella utvecklingslinjer. Betydelsen av civilingenjörsutbildning, forskarutbildning och forskning för kemibranschen. Studieteknik. Övningar som ger kunskap om datormiljön på kemicentrum, samt ger färdigheter i handhavande av datorer och tillgängliga program. Arbetsplatsbesök hos yrkesverksamma civilingenjörer under handledning av lärare/doktorander. Studiebesöken belyser yrkesrollen, ger perspektiv på civilingenjörsutbildningen, arbetsorganisation och ansvaret för miljö. Rapportskrivning.