IMMUNTEKNOLOGI, LÄSKURSKIM013
Immunotechnology, theory

Poäng: 3.0 Betygskala: TH Kursansvarig: Mats Ohlin, 046-2224322, mats.ohlin@immun.lth.se Förkunskapskrav: Biokemi AK el. motsvarande Prestationsbedömning: Gruppövning, skriftlig eller muntlig tentamen. Webbsida: http://www.immun.lth.se/TEXTER/IT-kurser.html Övrigt: Kan ej ingå i examen tillsammans med kursen i immunteknologi (KIMxxx). Kursen motsvarar den teoretiska delen av kursen i Immunteknologi (KIMxxx)

Mål:
Kursens mål och innehåll är att ge en introduktion till immunsystemet och tillämpningar av immunsystemets celler och molekyler inom basal forskning och bioanalys

Innehåll:
Kursen kommer att belysa bl a följande moment: Gundläggande immunologi, inklusive cellulära och molekylära system samt deras interaktioner. Utveckling av monoklonala antikroppar/ fragment med hjälp av cellbiologiska och molekylärbiologiska tekniker. Testmetoder baserde på immunologiska reagenser. Biomedicinsk immunologi med
tumörimmunologiska och immunterapeutiska aspekter. Molekylärbiologiska metoder ( s k genetisk ingenjörskonst - genetic engineering) för att förändra/förbättra immunologiska specificiteter och reaktioner. Immunologin och dess industriella tillämpning.

Litteratur:
Janeway CA, Travers P, Walport M and Capra JD. Immunobiology. The immune system in health and disease. Garland Publ. (senaste utgåvan); Vetenskapliga artiklar