BIOTEKNIKKBT070
Biotechnology

Poäng: 5.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: K4 Kursansvarig: Olle Holst. Olle.Holst@biotek.lu.se Förkunskapskrav: Allmän mikrobiologi. Prestationsbedömning: skriftlig tentamen.

Mål:
Att ge grundläggande kunskaper i bioteknik, särskilt fermentationsteknik och enzymteknologi.

Innehåll:
Föreläsningarna behandlar: odlingsteknik, mikrobiell kinetik, enzymteknologi, biokatalysatorer, genteknik, råvaror för bioteknikindustrin, sterilisering och biosafety, bioreaktorer, miljöbioteknik samt svensk bioteknisk industri.

Litteratur:
Meddelas senare. Stenciler.