BIOTEKNISKA SEPARATIONSPROCESSERKBT060
Separations in Biotechnology

Poäng: 5.0 Betygskala: TH Kursansvarig: Rajni Hatti-Kaul. Hatti_ Rajni.Kaul@biotek.lu.se Förkunskapskrav: Allmän mikrobiologi och Bioteknik. Prestationsbedömning: skriftlig tentamen.

Mål:
Att ge fördjupade kunskaper i de enhetsoperationer som kan användas vid upprepning av biotekniska produkter.

Innehåll:
Biologiskt material, djur- och växtceller/vävnad. Allmänna strategier, Inverkan av uppströmsförhållande. Gentekniska metoder för att underlätta upprepning. Analys och kontroll. Upparbetning, sedimentation, centrifugering, membrantekniker, filtrering, desintegrering, fällning, flockulering, extraktion, kromatografi, torkning. Stabilisering och formulering. Integrerade processer. Studiebesök.

Litteratur:
Meddelas senare.