PROTEIN ENGINEERINGKBK050
Protein Engineering

Poäng: 5.0 Betygskala: TH Kursansvarig: Leif Bülow. Leif.Bulow@tbiokem.lth.se Förkunskapskrav: Biokemi FK. Prestationsbedömning: skriftlig eller muntlig tentamen. Övrigt: Antalet kursdeltagare är begränsat.

Mål:
Kursens mål är att ge en fördjupad kunskap i proteiners struktur och funktion.

Innehåll:
I kursen behandlas hur proteiner kan muteras slumpmässigt och lägesspecifikt med gentekniska metoder. Kombinatoriska metoder med kemiska och biologiska angreppssätt belyses speciellt. Kursen innehåller en större laborationsuppgift där eleven självständigt får designa ett modifierat protein.

Litteratur:
Brown, T.A.: Gene Cloning, Chapman and Hall, 3rd ed. 1995; Brändén, C-I. and Tooze, J.: Introduction to Protein Structure, Garland Publishing Inc., 1991.