ENZYMTEKNOLOGIKBK031
Enzyme Technology

Poäng: 5.0 Betygskala: TH Kursansvarig: Patrick Adlercreutz, Per-Olof Larsson och Mats-Olle Månsson. Förkunskapskrav: Biokemi AK. Prestationsbedömning: skriftlig eller muntlig tentamen. Webbsida: http://www.tbiokem.lth.se/EThomepage.html Övrigt: Antalet kursdeltagare är begränsat

Mål:
Kursens mål är att ge god inblick i teknisk använding av biokatalysatorer.

Innehåll:
Kursen behandlar stabilisering av enzymer, användning av enzymer i organiska lösningsmedel och enzymimmobilisering. Vidare beskrivs enzymanvändning för analys (biosensorer), för omvandling och förädling av livsmedel och för industriell produktion av finkemikalier. Viktiga experimentella tekniker tas upp. Laborationerna genomförs som forskningsanknytna projekt.

Litteratur:
Kompendium i Enzymteknologi, utdelat material.