BIOKEMI, FK, LÄSKURSKBK025
Biochemistry, Advanced Course, Theory

Poäng: 3.0 Betygskala: TH Kursansvarig: Leif Bülow och Mats-Olle Månsson. Leif.Bulow@tbiokem.lth.se Förkunskapskrav: Biokemi AK. Prestationsbedömning: skriftlig tentamen. Övrigt: Endast en av kurserna KBK020 och KBK025 kan ingå i examen.

Mål:
Kursens mål är att ge en fördjupad biokemisk kunskap.

Innehåll:
Kursen behandlar enzymologi, metabolism (regleringsmekanismer), fysiologiska aspekter samt geners organisation och uttryck.

Litteratur:
Stryer, Lubert: Biochemistry, W.H. Freeman & Co., San Francisco, 1995, uppl. 4.