KEMISK APPARATTEKNIK, APPARAT- OCH ANLÄGGNINGSTEKNISK FÖRPROJEKTERINGKAT070
Chemical Engineering, Feasibility Studies on Equipment Plant Design

Poäng: 8.0 Betygskala: UG Kursansvarig: prof Guido Zacchi, Guido.Zacchi@kat.lth.se Förkunskapskrav: Obligatoriska kurser i Kemisk apparatteknik i årskurs 2 och 3. Prestationsbedömning: för betyget godkänd fordras deltagande i förelagda obligatoriska övningsuppgifter med godkänt resultat. Slutbetyget ges i skalan Godkänd - Icke godkänd. Övrigt: Antalet kursdeltagare är begränsat.

Mål:
Kursen avser att ge praktisk tillämpning på apparat- och anläggningsteknisk förprojektering.

Innehåll:
Användning av flowsheetingprogram för design och kostnadsuppskattning av processutrustning.

Övningar i små grupper: förprojektering av industriella apparater och anläggningar normalt även innefattande utvärdering av befintlig utrustning. Del av arbetet förlägges till aktuella industriföretag. Resultaten redovisas skriftligt samt genom föredragning vid seminarier.

Litteratur:
Coulson-Richardson: Chemical Engineering, vol 6, Design, 2nd edition 1996, Pergamon Press.