KEMISK APPARATTEKNIK, SEPARATIONSPROCESSER, AKKAT030
Separation Processes, Basic Course

Poäng: 5.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: K3 Kursansvarig: univ lektor Ingemar Dolby. Ingemar.Dolby@kat.lth.se Förkunskapskrav: Värmeteknik. Prestationsbedömning: skriftlig tentamen.

Mål:
De kemitekniska separationsprocesserna är viktiga såväl för renframställning av olika produkter som för miljöförbättrande åtgärder vid rening av olika utsläpp. Avsikten är att ge kunskaper om de fysikalisk-kemiska grunderna för de olika separationsprocesserna och hur sådan apparatur utformas.

Innehåll:
Indunstning. Destillation. Grundekvationer för masstransport. Absorption. Systemet luft/vatten. Kyltorn. Torkning. Adsorption.
Övningar: Räkneövningar. Obligatoriska laborationer, beräkningsuppgifter och gruppdiskussioner.

Litteratur:
Geankoplis,C.J.: Transport processes and unit operations, 3rd ed, Prentice-Hall International, 1993. Mörtstedt: Data och Diagram, Esselte 1994 eller Hellsten: Tabeller och Diagram, Almqvist & Wiksell 1992.