ANALYTISK KEMI AKKAK015
Analytical Chemistry, Basic Course

Poäng: 6.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: K3 Kursansvarig: Inga-Britt Peetre, Inga-Britt.Peetre@teknlk.lth.se Prestationsbedömning: skriftlig tentamen. Webbsida: http://www.tak.lth.se/index.htm

Mål:
Kursen avser att ge grundläggande teoretiska kunskaper om instrumentella analytiska metoder och färdigheter i användning av analytiska instrument. Kursens mål är att ge förutsättningar för alla yrkesverksamma kemiingenjörer att förstå analytisk kemi och dess möjligheter. För yrkesverksamhet inom analytisk kemi rekommenderas ytterligare kurser i analytisk kemi.

Innehåll:
Kursen ger en allsidig översikt över vanligt förekommande analytiska metoder i industriell miljö och en kort introduktion till avancerade tekniker som utförs av speciallaboratorier.
Följande områden behandlas:

Litteratur:
Skoog, D.A., Holler, J.F. and Nieman, T.A., Principles of Instrumental Analysis, Fifth ed., Saunders College Publ., 1998. Kompendier för att ge nödvändig översikt av det breda och disparata kursinnehållet. Laborationskompendium.