DESIGN - TILLÄMPNING AK IIIIDE080
Design - Applications

Poäng: 10.0 Betygskala: UG Obligatorisk för: ID3 Kursansvarig: Universitetsadjunkt Tord Kjellström Förkunskapskrav: Design – tillämpning AK II Prestationsbedömning:

För godkänt slutbetyg krävs godkänt projektarbete, muntlig examination samt godkänd skriftlig rapport.

Mål:

Kursens syfte är att träna gestaltningen av en väl fungerande och estetiskt tilltalande helhet av rum, inredning och utrustning.

Innehåll:

Kursen integrerar fyra huvudområden: Arbetsmiljö/inredningsarkitektur, produktdesign, grafisk design samt datorprojektering.

Utgångspunkten för arbetet är en kommersiell eller offentlig miljö, där kunder snabbt skall kunna orientera sig och utföra sitt ärende i samspel med personal.

Litteratur:

Väljs efter aktuell tillämpning.